Ogólnopolska Odznaka Krajoznawcza PTTK
”Szlakiem Piramid w Polsce”
Kontakt Home  
 


REGULAMIN


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Celem odznaki jest propagowanie wiedzy o piramidach w Polsce.

 2. Odznaka jest 3 stopniowa, posiada stopień brązowy, srebrny i złoty.

Stopień I - brązowy

 

Stopień II - srebrny

 

Stopień III - złoty

 

II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

 1. Warunkiem zdobycia odznak jest zwiedzenie na odznakę:
  w stopniu brązowym - 3 piramidy
  w stopniu srebrnym   - 8 piramidy
  w stopniu złotym         - 13 piramidy
  Zapisy treści powyższych poprawek obowiązują od dnia 01.01.2009 r.. Osoby, które zwiedzają piramidy wg. zapisów starego regulaminu, zobowiązane są do 31.12.2009 r. zakończyć zdobywanie tej odznaki.

 2. Piramida raz zwiedzona nie może być powtarzana na inny stopień odznaki

 3. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 8 roku życia.

 4. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.

 5. Miejscowości, w których znajdują się piramidy są wymienione w wykazie załączonym do regulaminu odznaki.

III. WERYFIKACJA

 1. Podstawą weryfikacji odznaki jest „Kronika Odznaki”, prowadzona w dowolny sposób, według własnego uznania ubiegającego się o odznakę.

 2. Na stronie tytułowej „Kroniki Odznaki”, powinno znajdować się: dane osobowe z adresem zamieszkania i PESELEM.

 3. Zwiedzane piramidy należy potwierdzić zdjęciem zwiedzającego na tle piramidy lub dowolną pieczęcią  z pobliskiej miejscowości.

 4. „ Kroniki Odznak „ - weryfikuje i przyznaje odznaki:

Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie
ul. Lubelska 139D/15
22-109 CHEŁM-6
tel. 082 565 59 67
mobile 0 507 324 323

 1. Zweryfikowane „Kroniki Odznak” oraz odznaki zostaną przesłane na adres zainteresowanego, przesyłką pocztową  za pobraniem.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Ogólnopolskiej Odznaki Krajoznawczej PTTK „Szlakiem Piramid w Polsce”, Ustanowił Zarząd Oddziału Wojskowego w PTTK w Chełmie i wprowadził go w życie Uchwałą nr.5/2007 z dnia 18.10.2007r.

 2. Interpretacja regulaminu odznaki należy do Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie.

 3. Regulamin odznaki wchodzi w życie z dniem 30.10.2007 r.


WYKAZ PIRAMID W POLSCE